English version    

   
 

 Zapytanie ofertowe z dnia 12.05.2016r.: Sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie linii do produkcji i rozlewu soków.

 

Zapytanie wystosowała firma

 "A-grosik" Przetwórstwo Spożywcze i Handel J. Tymiński,

I. Majcherczyk Spółka jawna

  Informacja o wyniku postępowania ofertowego ogłoszonego w dniu 12.05.2016  na Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie linii do produkcji i rozlewu soków.

 


 Zapytanie ofertowe z dnia 14.03.2017r.: Montaż generatora  -         wytwornicy pary.

                Załącznik nr 1 - Przedmiot robót

                Załącznik nr 2 - Tabela elementów scalonych

                Załącznik nr 3 - Wzór kosztorysu ofertowego w formie                  uproszczonej

 

Zapytanie wystosowała firma

 "A-grosik" Przetwórstwo Spożywcze i Handel J. Tymiński,

I. Majcherczyk Spółka jawna

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego ogłoszonego w dniu 14.03.2017 na montaż generatora-wytwornicy pary.