English version    

A-grosik

Przetwórstwo Spożywcze i Handel

Jacek Wołkowicz

ul. Piwna 51/53 m 7

00-265 Warszawa

POLSKA

tel. /048 22/ 831 30 46, 864 32 46

fax /048 22/ 831 30 46, 864 32 46

e-mail: agrosik@agrosik.pl