Powrót

Na zdjęciach widać nasz zakład produkcyjny po przeprowadzonej w 2012 roku modernizacji.

 

Spełnia on wszystkie wymogi stawiane producentom żywności zarówno w Polsce i Unii Europejskiej jak i w USA co potwierdziła przeprowadzona w sierpniu 2012 roku kontrola FDA.